FESTIWAL FILMOWY 9 MINUT

ODKRYJ FESTIWAL

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO...

HISTORIA FESTIWALU

Na początku była Akademia Filmowa, którą z „łezką w oku” wspominają nasi absolwenci…
Zaczęło się od współpracy z firmą Gutek Film (późniejszym Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty), której efektem stało się uruchomienie programu szkolnej edukacji filmowej. Od 2000 roku młodzież uczestniczyła w pokazach organizowanych przez autorkę projektu, panią Irenę Kruglicz-Kamińską. Były to przede wszystkim projekcje klasyki filmowej, poprzedzone prelekcją filmoznawcy.

W 2002 roku ruszył autorski program filmowy, opracowany przez prof. Małgorzatę Wiśniewską, przeznaczony dla kolejnych poziomów klas, skorelowany z programem nauczania przedmiotów humanistycznych. Uczniowie uczestniczyli w 8-10 pokazach rocznie, a następnie omawiali dzieła na lekcjach, pisali recenzje, urządzali wystawy poświęcone twórcom lub nurtom filmowym, a także wykorzystywali wiedzę zdobytą w Akademii w trakcie prezentacji maturalnych. W ciągu 5 lat funkcjonowania programu autorskiego hoffmaniacy obejrzeli w sumie prawie 90 filmów (poza pokazami programowymi odbywały się też projekcje specjalne, okolicznościowe, np. z okazji Pierwszego Dnia Wiosny, Dnia Edukacji Narodowej i inne).

Nasza młodzież uczęszczała na warsztaty i spotkania organizowane przez DKF Muranów, m.in. odbył się pokaz specjalny „Barw ochronnych”, połączony z dyskusją z reżyserem, Krzysztofem Zanussim. Grupa pasjonatów z klasy humanistycznej miała również wyjątkową okazję brać udział w zajęciach Przedszkola Filmowego, utworzonego przy Mistrzowskiej Szkole Filmowej Andrzeja Wajdy. Nakręcona przez nich etiuda „Chłód” była pokazywana na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym we Wrocławiu, w sekcji: Debiuty.

Następnym krokiem było uruchomienie autorskiej klasy kulturowo-filmowej (z programem ułożonym przez prof. Wiolettę Ciak i prof. Małgorzatę Wiśniewską), z rozbudowanym planem zajęć warsztatowych z zakresu filmoznawstwa i historii sztuki. Uczniowie i uczennice tych klas dwukrotnie skorzystali z programu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i pod okiem profesjonalnych operatorów nakręcili dwa filmy: dokumentalny, w domu dla uchodźców „Dębak”, i fabularny – o historii Warszawy. Kilkukrotnie brali udział, pod opieką prof. Małgorzaty Bazan, w bezpłatnych sobotnio-niedzielnych warsztatach operatorskich, reżyserskich i montażowych w Warszawskiej Szkole Filmowej. Nawiązaliśmy też współpracę ze Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej, gdzie w kinie „Alchemia” nasze edukatorki (prof. W. Ciak i prof. M. Bazan) prowadziły zajęcia filmowe z młodzieżą z IX LO i innych szkół warszawskich.

Hoffmanowa dotrzymywała kroku zmianom w oświacie i dlatego od momentu wprowadzenia nowej formuły egzaminu wewnętrznego uruchomiono, w ramach cyklu „Między tekstami kultury” autorstwa prof. M. Wiśniewskiej, specjalne pokazy dla maturzystów, przygotowujące do ustnego egzaminu maturalnego.

Od 2014 roku istnieje w szkole koło filmowe, prowadzone przez prof. M. Bazan. Podczas zajęć omawiane i przede wszystkim analizowane są filmy należące do kanonu kultury wysokiej, jak i te, które zaliczyć można do kultury masowej.

W 2015 roku wprowadzono w naszej szkole dwuletnią „innowację pedagogiczną” – edukację filmową (wg autorskiego programu prof. M. Bazan i prof. M. Wiśniewskiej) dla uczniów dwóch profili (e i f). Efektem zajęć było niewątpliwie rozbudzenie zainteresowania kinem, co z kolei zaowocowało udziałem ponad dwudziestu uczniów w I Olimpiadzie Wiedzy Filmowej i Komunikacji Społecznej. W wyniku zmagań cztery osoby z II klas znalazły się w finale, a jedna z nich została laureatem.  Dla chętnych licealistów (nie tylko z naszej szkoły, ale całego Mazowsza) uruchomiono w IX LO od wiosny tego roku kurs filmoznawczy przygotowujący do olimpiady i konkursów filmowych. Jesienią ruszy jego kolejna edycja.

O FESTIWALU

FF9M

Festiwal Filmowy 9 Minut to inicjatywa uczniów i nauczycieli IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie. To wydarzenie kulturalne ma na celu popularyzację idei kręcenia filmów krótkometrażowych wśród młodych ludzi, oraz poszerzenie ich wiedzy na temat przemysłu filmowego.
W 2017 roku odbyła się pierwsza edycja Festiwalu, na którą przybyło ponad 400 osób ze szkoły i spoza niej. Podczas wydarzenia odbył się pokaz zgłoszonych filmów, które były oceniane przez Jury i osoby zasiadające na widowni. Po obradach i głosowaniu online zostały przyznane nagrody główne, nagrody Jury i nagroda publiczności.
Urozmaiceniem pokazów filmów konkursowych były przeprowadzane warsztaty, dotyczące różnych zagadnień ze sfery filmowej. Dyskutowaliśmy na temat powstawania dzieła filmowego, od scenariusza do etapu kręcenia, a także wysłuchaliśmy wykładu o seriach i serialach.

KONTAKT

MASZ PYTANIE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: